Budżet dla Grzybowego

Na sesji Rady Gminy 11 stycznia 2016 roku uchwalony został budżet gminy. Miło jest mi poinformować o zadaniach dla naszego osiedla, które znalazły się w budżecie do realizacji w 2016 r.. na wniosek złożony przez Zarząd Osiedla. Oprócz  zadań z tzw. „ funduszu lokalnego” w kwocie 58 140zł , które uchwaliło Zebranie Osiedlowe Mieszkanców, w budżecie znalazły odzwierciedlenie nast. zadania:

1. Osiedle Grzybowe – przebudowa  skrzyżowania ulic  Nektarowa/Obornickaz bezpiecznym prawo i lewoskrętem na os. Grzybowe – w realizacji zad. BI/WPF/2013/0001

2. Budowa chodnika w ul.Jaskółczej – projekt w roku 2016 zad. BI//WPF/2016/OG/0004 kwota 20 000 zł- realizacja w WPF rok 2018 – 100 000 zł

3. Budowa ścieżki rowerowej w ciagu ul. Borówkowej-ul. Wałecka – w latach 2017/18

4. Rezygnacja z partycypacji w 50% czynszu za świetlicę os. Grzybowe – czynsz w całości płatny z budżetu Gminy

5. Zainstalowanie progów zwalniających ul. Przepiórcza i ul. Kurkowa (na odcinku od Koźlarzowej),  w dolnej części ul. Żurawiej oraz na ul.Jjaskółczej (przed ul. Żurawią od strony ul. Sosnowej) – realizacja w ramach zadania RK/2016/0036

6. Zainstalowanie większych koszy na śmieci na Placu Grzybowym i zlecenie opróżniania koszy min. 3x w tyg na boisku i na Placu Grzybowym – w ramach bieżacego budzteu referatu komunalnego

7. Os. Grzybowe – zlecenie wycinki zbyt wybujałej zieleni na skrzyżowaniach ulic osiedlowych Pawia/Sosnowa, Muchomorowa/Nektarowa – w ramach bieżącego budżteu referatu komunalnego Przepiórcza/Jaskółcza, Żurawia/Jaskółcza, Koźlarzowa/Nektarowa

8. Wytyczenie oznakowaniem poziomym ścieżek rowerowych na ul. Muchomorowej i ul. Sosnowej- w ramach bieżacego budzteu referatu komunalnego

9. Nasadzenie drzew zgodnie z mpzp. w ciągu ul. Sosnowej i Muchomorowej na poboczach należących do Gminy – w ramach bieżącego budżetu referatu komunalnego

10. Zainstalowanie dodatkowych dystrybutorów torebek i koszy na psie nieczystości – w ramach bieżacego budzteu referatu komunalnego

11. Wykup od Uniwersytetu Przyrodniczego dz. 859 na os. Grzybowym z przeznaczeniem pod zieleń i urządzenie tego terenu zgodnie  z mpzp.-wniosek skierowany do referatu RON – negocjacje cenowe

12. Wykup działek nr 895/7 i 895/8  oraz 895/6 i 895/9 (razem 3 625 m2)  – na poszerzenie boiska przy ul. Sosnowej z przeznaczeniem na teren sportowo rekreacyjny – wniosek skierowany do referatu RON – negocjacje cenowe

13. Regularne opryski wokół zbiorników retencyjnych- w ramach bieżącego budżetu

Wójt w projekcie budżetu początkowo nie uwzględnił dwóch wniosków inwestycyjnych złożonych przez Zarząd Osiedla, uwzględnił je natomiast w uchwale budżetowej w tzw. autopoprawkach, po wniosku Komisji Finansowo Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, która wsparła wnioski Zarządu Osiedla, jako bardzo ważne dla mieszkańców, na których realizację czekają od lat.

14.  ul. Krucza projekt i budowa 250 000 zł 2016 r. ( Wójt chciał uwzględnić  w Wieloletniej Prognozie Finanowej dopiero na 2019 r.). Będzie to tzw. pieszojezdnia, oraz

15.  budowa ul Kukułczej w 2016 r. projekt- 35 000 zł, realizacja w 2017 r..

Natomiast na samej sesji budżetowej radni Inicjatywa Mieszkańców i Gmina Razem przegłosowali bardzo istotne i wyczekiwane zadanie dla naszego osiedla:

16. Budowa szykan i zmiana org. ruchu celem zabezpieczenia osiedla przed nadmiernym ruchem tranzytowym- 100 000 zł . Zadanie to będzie realizowane w ramach tzw. Koncepcji zmiany org. ruchu dla Suchego Lasu, Jelonka i Złotnik, którą przygotowuje Firma Lechmann z Konina.

Warto podkreślić ogromne zaangażowanie członków zarządu osiedla i komisji komunalnej: Jarosława Dudkiewicza, Rafała Przybyła i Mikołaja Kamieńskiego, którzy zabiegali i współuczestniczyli w  wypracowaniu kluczowego rozwiązania komunikacyjnego dla osiedla,  projektu skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka , bezpiecznego lewo i prawoskrętu oraz cierpliwie zabiegają o zmiany w org. ruchu na skrzyżowaniu  Złotnicka/ Obornicka, aby poprawić przepustowość tego skrzyżowania odnośnie prawoskrętu.

Mamy wielką nadzieję i dołożymy wszelkich starań, aby udało się zrealizować  wszystkie zadania i plany dla naszego osiedla!

Pragnę podziękować członkom zarządu osiedla i Komisji Komunalnej za pomoc i zaangażowanie w nasze osiedlowe sprawy a Państwa zachęcam do kontaktu i współpracy z zarządem osiedla poprzez kontakt osobisty i telefoniczny oraz odwiedzania osiedlowej strony www.osiedlegrzybowe.zlotniki.com , nowych mieszkańców oraz tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, prosimy o  zapisywanie się do osiedlowego newslettera!

A na ten Nowy 2016 rok życzę  Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, realizacji planów i marzeń!

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

Małgorzata Salwa-Haibach