Pojemniki na odpady zielone

Dostarczanie podstawowych pojemników na odpady zielone

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że (podstawowe)pojemniki na odpady zielone dostarczane będą pomiędzy godz. 12.00 a 20.00 w dniach:

09.03.2016 – 11.03.2016 w miejscowościach: Chludowo, Zielątkowo, Golęczewo, Złotkowo, Biedrusko;

14.03.2016 – 18.03.2016 w miejscowościach: Jelonek, Złotniki, Suchy Las.

Pojemniki otrzymają właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy wypełnili i dostarczyli do Urzędu Gminy w Suchym Lesie odpowiedni formularz dostarczenia pojemnika.

Więcej informacji i formularz kliknij –> TUTAJ

Dodatkowy pojemnik na odpady zielone dla nieruchomości zamieszkałych(gospodarstwa domowe)

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. informuje o możliwości wyposażenia nieruchomości w dodatkowy (płatny) pojemnik do odpadów zielonych na podstawie zawartej umowy z ZGK.

Opcja I :

– pojemnik podstawiany na cały sezon (tj. od IV.2016 do X.2016),

– opłata: 17,00zł brutto za jednorazowe opróżnienie

– pojemnik będzie opróżniany każdego dnia odbioru zgodnie z harmonogramem

Opcja II :

– umowa na min. 2 m-ce (max. do X.2016),

– opłata abonamentowa 10,00zł brutto/m-c

– opłata: 17,00zł brutto za jednorazowe opróżnienie

– pojemnik będzie opróżniany na podstawie przesłanego zgłoszenia odbioru

– odbiory w wybranych przez klienta terminach- zgodnych z harmonogramem

*Przykład realizacji :

Klient z Suchego Lasu, ul.Bajkowa .

Umowa podpisana 01.04.2016r. Zgodnie z harmonogramem pierwszy odbiór odpadów na tej ulicy przypada na dzień 18.04. Klient przesłał w dniu 17.04 zgłoszenie odbioru odpadów na dzień 18.04. Na koniec m-ca zostaje naliczona opłata: 10,00zł (abonament) + 17,00zł(opróżnienie) razem 27,00zł.

W maju, wcześniej zgłoszony został odbiór przypadający na dzień 2.05 oraz 30.05. Na koniec m-ca zostaje naliczona opłata: 10,00zł (abonament) + 2 x 17,00zł(opróżnienie) razem 44,00zł.

W przypadku braku zgłoszenia w danym miesiącu naliczony zostanie tylko abonament w kwocie10,00zł brutto.