Spotkanie w spr.zmiany org. ruchu.

1 marca 2016 zespół projektowy firmy LEHMAN Partner z Konina, zaprezentował wstępną wersję projektu organizacji ruchu dla części naszej gminy (Suchy Las, Jelonek, os. Grzybowe). Projekt ten został przygotowany na zlecenie wójta Gminy. Oprócz prjektantów, w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący i członkowie zarządów osiedli, członek Rady sołeckiej Jelonka, , kilkoro radnych i urzędnicy gminni. Z ramienia naszego osiedla uczestniczyli: W. Majewski, J. Dudkiewicz, R. Przybył i M. Salwa-Haibach

Po wstępnej prezentacji ogólnej, członek Komisji komunalnej przy zarządzie os. Grzybowego prof. dr hab. T. Błaszczyński  przedstawił wątpliwości, co do sposobu przygotowania zaprezentowanych materiałów.

Główne zarzuty dotyczyły między innymi: braku właściwego przygotowania materiałów wyjściowych, profesjonalnego przygotowania projektantów, znajomości topografii osiedla oraz nieuwzględnienia w koncepcji obecnego stanu nawierzchni dróg oraz ich nośności. Projektanci nie otrzymali również informacji dot. planów zagospodarowania przestrzennego, które są w przygotowaniu a których realizacja w przyszłości będzie miała niebagatelne skutki dla przepływu ruchu pojazdów.

Zwrócono również uwagę na fakt ograniczenia koncepcji do zastosowania oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających, szykan oraz wyniesienia skrzyżowań równorzędnych. Pominięto   kwestię ograniczenia ruchu tranzytowego oraz  postulowane od dawna zmiany na skrzyżowaniach ulic: Złotnickiej i Nektarowej z ulicą Obornicką. Zaprezentowany projekt nie odnosił się do kwestii uniemożliwienia wjazdu/ przejazdu na wprost z ul. Krzemowej ( teren NTPP oraz marketu Leroy Merlin) w ulicę Sosnową. Do  ciekawych propozycji projektantów zaliczyć można jedynie system bramek ograniczających ruch wysokich pojazdów w ulicach Muchomorowej i Sosnowej.

Na koniec należy dodać, że całe spotkanie miało bardzo emocjonujący przebieg. Z pewnością, wcześniejsze spokojne konsultacje pozwoliłaby uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, których podczas zebrania byliśmy świadkami.