Zajęcia dla dzieci na Grzybowym!

Drodzy Rodzice,

w dbałości o jak najlepsze wykorzystanie świetlicy osiedlowej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców, w nowym roku szkolnym 2016 planujemy zorganizować w świetlicy osiedlowej nieodpłatne zajęcia dla dzieci: dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Zajęcia rozpoczynałyby się po skończonych lekcjach od godziny 15.00 lub 16.00, a godziny zajęć dostosowane do dzieci i ich rodziców. Jeżeli byłaby taka konieczność oprócz zajęć rekreacyjnych przewidujemy pomoc w odrabianiu lekcji.

Program zajęć ma na celu wspierać rozwój zainteresowań i zdolności w tym plastycznych, kulinarnych, tanecznych oraz program „savoir vivre”. Dzieci korzystają z boisk i sal sportowych oraz z placów zabaw na świeżym powietrzu. Każda z wychowawczyń (dwie wychowawczynie) wprowadza własne zajęcia, np. zabawy z chusta animacyjną „Klanza”, zajęcia ekologiczne, organizują imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Dziecka Dzień Matki, Ojca, Babci, Andrzejki, Mikołajki, Bal karnawałowy, Boże Narodzenie, Wielkanoc itp. Dzieci biorą udział w koncertach, spektaklach teatralnych , przygotowują szopki bożonarodzeniowe. Jeden raz w miesiącu jest Pani plastyczka,  z programem zajęć z terapii muzyką i kinezjologii , zajęcia edukacyjne, warsztaty wikliniarskie, manufakturę, czyli własnoręczne robienie lizaków oraz zajęcia z Panem, który prowadzi zajęcia z tańca historycznego.  Proszę zainteresowanych rodziców o kontakt doPani:

Aleksandra Rewers- Taterka

tel. 61 8926 284

podać imię i nazwisko dziecka oraz wiek

Zarząd Osiedla Grzybowego