Ciesząc się jak dziecko- zapraszamy na zajęcia!

10 października w świetlicy osiedlowej na placu Grzybowym w Złotnikach odbyły się pierwsze nieodpłatne zajęcia dla naszych milusińskich.

Inicjatorką zorganizowania takich zjęć była przewodnicząca Osiedla Grzybowego i zarazem przewodnicząca rady gminy pani Małgorzata Salwa-Haibach natomiast pani Rewers-Taterka wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych chętnie podjęła się takiej współpracy.
Relacja w najbliższym numerze Sucholeskiego Magazynu
fot. Agnieszka Łęcka