Zbiórka świątecznych choinek

Urząd Gminy Suchy Las informuje mieszkańców, iż na terenie gminy zlokalizowane zostaną kontenery, w których każdy mieszkaniec gminy będzie miał możliwość bezpłatnego pozostawienia świątecznych drzewek (choinek)
Kontenery zostaną podstawione w następujących miejscach:

• u zbiegu ulic Muchomorowej i Nektarowej w Złotnikach,
• przy osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie (skrzyżowanie ulic Malinowej i Aroniowej),
• u zbiegu ulic Leśnej i Sprzecznej w Suchym Lesie,
• oraz w Biedrusku w miejscach określonych przez zarządców wspólnot mieszkaniowych.

W powyższych lokalizacjach kontenery znajdować się będą w dniach:
• od 7 do 9 stycznia 2017 roku,
• od 28 do 30 stycznia 2017 roku.Ponadto możliwe jest dostarczenie przez mieszkańców choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Golęczewskiej w Chludowie, gdzie zostaną one odebrane nieodpłatnie.

PSZOK czynny jest w następujących godzinach:

• w poniedziałki od 8.00 do 17.00,
• od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,
• oraz w soboty od 9.00 do 12.00
(z wyłączeniem dni świątecznych).

UWAGA! Choinki muszą być bez doniczek, ozdób, lampek itp.!!!
USŁUGA PŁATNEGO ODBIORU IND YWIDU ALNIE Z NIERUCHOMOŚCI

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej przygotował możliwość odpłatnego odbioru świątecznych choinek z indywidualnych nieruchomości, na podstawie złożonego zlecenia (pisemnie w kasie ZGK przy ul. Młodzieżowej 1 w Suchym Lesie lub mailowo:biuro@zgksuchylas.eu, oraz po wniesieniu opłaty na nr konta
bankowego: 80-9043-1054-2054-0038-2308-0001). Koszt jednorazowego odbioru to 20,00 zł brutto. Zbiórki odbywać się będą w każdy poniedziałek od 4 stycznia do 8 lutego 2017 roku.

Uwaga! Na zleceniu należy wpisać wybrany termin, w którym usługa ma zostać zrealizowana. W dniu zbiórki, choinki muszą być wystawione przed posesją do godz. 7.00 (choinki bez doniczek, ozdób, lampek itp.).

*Warunkiem zrealizowania zlecenia jest wniesienie odpowiedniej opłaty na rachunek ZGK