Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

 

ZARZĄD OSIEDLA GRZYBOWEGO

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców  Osiedla Grzybowego

 piątek 29.09.2017 godz. 18.00 

świetlica przy Placu Grzybowym 16

Porządek obrad:

  1.  Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przedstawienie zadań lokalnych na 2018 r. zaakceptowanych przez Wójta: podział środków, głosowanie.
  4. Wnioski inwestycyjne do budżetu gminy na 2018 r., propozycje.
  5. Informacje zarządu: aktualne działania, stan realizacji zadań lokalnych na 2017
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Za zarząd

Małgorzata Salwa- Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego