Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

ZARZĄD OSIEDLA GRZYBOWEGO

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców  Osiedla Grzybowego

 poniedziałek 24.09.2018 godz. 19.00 

świetlica przy Placu Grzybowym 16

Porządek obrad:

  1.  Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
  3. Przedstawienie zadań lokalnych na 2019 r., podział środków, głosowanie.
  4. Wnioski inwestycyjne do budżetu gminy na 2019 r., propozycje
  5. Internet światłowodowy na os. Grzybowym – przedstawienie oferty operatora
  6. Informacje zarządu
  7. Wolne głosy i wnioski
  8. Zakończenie zebrania

Za zarząd

Małgorzata Salwa- Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego