Referat komunalny- prace budowlane na osiedlu

Info od p. Kierownik Referatu komunalnego Justyny Radomskiej

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem ( w 3 próbie) – po dołożeniu na ostatniej sesji w dniu 27 września środków finansowym , podpisana została umowa z firmą ROTOMAT na zadanie WPROWADZENIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA OS. GRZYBOWYM I W MIEJSCOWOŚCI JELONEK. Zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W dniu wczorajszym firma weszła w teren i rozpoczęła prace.

Przedmiot zamówienia:

Obejmuje wszelkie prace niezbędne do prawidłowej realizacji w szczególności:

– montaż oznakowania pionowego i wykonania oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

– demontaż i budowa progów zwalniających z kostki betonowej

Termin zakończenia zgodnie z umową :

– do 29-10-2018 – zakończenie robót budowlanych związanych z budową i przebudową progów zwalniających wraz z oznakowaniem

– do 10-12-2018 – pozostałe prace związane z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nadzór jest prowadzony przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy tj. p. Józefa Klimczewskiego  (61 8926-583) i p. Kacpra Tymka (61 8926-553).