Oświadczenie

Złotniki, 20.03.2019 r.

Oświadczenie Zarządu Osiedla Grzybowego w sprawie zmian w organizacji ruchu

W związku z wprowadzanymi przez Wójta gminy Suchy Las – Pana Grzegorza Wojterę  od października 2018 roku zmianami  w zakresie organizacji ruchu samochodowego na terenie Osiedla Grzybowego i w jego otoczeniu oświadczamy:

 1. Obecnie wdrażane zmiany w organizacji ruchu na naszym osiedlu, budzą szereg uzasadnionych zastrzeżeń i głosów niezadowolenia dużej części mieszkańców, którzy zwracają uwagę, zarówno na niewłaściwą formę wprowadzanych zmian, jak i na brak spójnej i  racjonalnej wizji oraz efektów wydawania znacznych środków publicznych.
 2. Zarząd Osiedla Grzybowego jednoznacznie zaprzecza jakoby był autorem lub konsultantem obecnie wprowadzanej wersji projektu uspokojenia ruchu.
 3. Wdrażana koncepcja jest autorstwa wójta Grzegorza Wojtery, który bez konsultacji ze Starostą Poznańskim, Policją oraz Zarządem Osiedla dokonał daleko idących zmian w projekcie przedstawionym mieszkańcom na Zebraniu Osiedlowym Mieszkańców 12 czerwca 2017 roku. Zmiany te oceniamy krytycznie. Są one niezrozumiałe, nieprzemyślane i bardzo kosztowne. Wprowadzają zamieszanie oraz chaos dając efekt odwrotny od oczekiwanego. Obliczone były bowiem na osiągnięcie doraźnych celów politycznych podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych.
 4. Obecna organizacja ruchu ani nie ogranicza, ani nie zmniejsza ruchu tranzytowego przez Osiedle Grzybowe, natomiast przekłada cały tranzyt z północy na jedną ulicę Muchomorową. Należy zauważyć, że znacznie wzrosła również prędkość samochodów przejeżdżających tranzytem.
 5. Konieczne jest zweryfikowanie obecnie obowiązującej organizacji ruchu pod względem jej efektywności przez specjalistów, a dalsze wprowadzanie zmian w zakresie organizacji ruchu, autorstwa wójta Grzegorza Wojtery, powinno zostać natychmiast wstrzymane. Kontynuacja realizacji projektu musi być poprzedzona konsultacjami ze statutowymi przedstawicielami mieszkańców oraz mieszkańcami, celem wypracowania ostatecznego kompromisu i docelowych rozwiązań, którego głównym założeniem było ograniczenie ruchu tranzytowego przez osiedle. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Osiedla Grzybowego: https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/projekt-uspokojenia-ruchu/

Niniejsze stanowisko Zarządu Osiedla podajemy do publicznej wiadomości celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Zarząd Osiedla Grzybowego (kadencja: 2015-2019)

 1. Małgorzata Salwa- Haibach
 2. Włodzimierz Majewski
 3. Jarosław Dudkiewicz
 4. Grzegorz Niewiadomski
 5. Marek Wajcht
 6. Dariusz Rybka
 7. Daria Przybył
 8. Dariusz Szalaty
 9. Mikołaj Kamieński