Komunikat w sprawie zmian w projekcie uspokojenia ruchu na Osiedlu Grzybowym

 Zarząd Osiedla Grzybowego  informuje:

– władze Gminy wydłużyły okres pomiarów natężenia ruchu – przez ulice Sosnową i Muchomorową, których celem jest zweryfikowanie wpływu wprowadzonej organizacji ruchu  na sytuację zwiększenia tranzytu przez dwie główne ulice naszego osiedla;

– Wójt ogłosił termin  spotkania z mieszkańcami na dzień 6 czerwca br., na którym mają być zaproponowane nowe zmiany do organizacji ruchu na osiedlu (godz. 17.00 – miejsce określone zostanie później);

Urząd Gminy przewiduje termin wprowadzania nowych zmian w organizacji ruchu po konsultacjach z mieszkańcami na okres wakacyjny.

Zarząd Osiedla Grzybowego zmierza do jak najszerszego przeprowadzenia konsultacji mieszkańców i możliwości wyrażenia opinii na temat proponowanych propozycji władz Gminy, przez jak największe grono zainteresowanych przed ich wdrożeniem na terenie osiedla.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

+48 666 845 466

20.05.2019