Lokalizacja ławek i koszy

Zgodnie z naszymi rozmowami i ustaleniami przekazuję wypracowane decyzje po naszym Zebraniu Mieszkańców w ramach bieżącego Zadania Lokalnego (2019). Na szkicu pokazuję ustaloną lokalizację dla 4 stałych ławek tj.
– skośnie, równolegle do ukośnego boku płotu przy rondzie Muchomorowa/Nektarowa;
– na skwerze przy skrzyżowaniu Jaskółcza/ Muchomorowa od strony ul. Muchomorowej;
– na placu Sokoła – po lewej stronie od kliniki weterynarii;
– na ul. Sosnowej przy boisku sportowym po lewej stronie od wejścia na plac zabaw;

Jednocześnie podaję lokalizację dla pojemników na psie odchody;
– przy ulicy Łabędziej przy skrzyżowaniu z Muchomorową – po przeciwnej stronie od zabudowy;
– przy zbiegu ulic Bocianiej i Kruczej – także po stronie niezabudowanej;

Niewykluczone, że czasie jesiennego ZM będziemy analizować, w ramach Zadania Lokalnego na kolejny rok, potrzebę lokalizacji kolejnych koszy zwykłych oraz na psie odchody. Niewykluczone jednak, że lokalizacja nowych koszy będzie mogła być przyśpieszona, dzięki staraniom o sfinansowanie tego zakupu bezpośrednio z budżetu gminnego.

Jarosław Dudkiewicz
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Grzybowego