Nasze osiedlowe ulice

Stan nawierzchni naszych osiedlowych ulic pozostawia wiele do życzenia i sytuacja jest co raz dramatyczniejsza. Zarząd Osiedla przygotowuje – wizję lokalną stanu ulic na spotkaniu z urzędnikami Urzędu Gminy . Na liście wskazywanych miejsc do pilnej naprawy mamy kilka ewidentnych miejsc na ulicach Muchomorowej i Sosnowej oraz Podgrzybkowej. Zarząd uprasza o zgłoszenie na ręce Przewodniczącego innych zauważonych  zniszczonych elementów nawierzchni , wymagających natychmiastowych napraw (prosimy o ich wskazania wg. załączonej mapy). Pragniemy ustalić konkretny harmonogram wykonania tych prac przez właściwe gminne służby, o czym będziemy dalej informować.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Dudkiewicz

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

tel. 48 666 845 466