Obwieszczenie Wójta dot. lokalizacji reklam w sprawie uchwały z 28.03 br.

obwieszczenie Wójta reklamy