Komunikat Zarządu Osiedla w sprawie spotkania z Wójtem w kwestii zmiany organizacji ruchu na osiedlu

Komunikat Zarządu w sprawie spotkania w Urzędzie 17_07_2019