Komunikat budżetowy na 2020 rok

     KOMUNIKAT

         w sprawie gminnych środków budżetowych dla osiedla na 2020 rok

Ostatnią sesje Rady Gminy z 19.12.2019 można śmiało nazwać budżetową, m. in. uchwalano budżet centralny gminy  na 2020 oraz Wieloletni Plan Finansowy (WPF) na lata 2021-2030.

Sprawy budżetowe, dotyczące naszego osiedla, a o które przez ostatnie miesiące  upominał się Zarząd Osiedla co do planów inwestycyjnych na nowy 2020 rok, wyglądają następująco:

1/ w ramach środków na remonty dróg i chodników na terenie SL (560 tyś zł) uwzględniono 250 tyś zł na początek planu remontów zniszczonych nawierzchni ulic osiedlowych – w planie jest rozpoczęcie remontu ulicy Sosnowej w całości;

2/ w przyosiedlowym lasku przy ścieżce po porozumieniu z Lasami Państw. nastąpi zamontowanie 3 ławek i 4-5 koszy na śmieci;

3/ osiedle zyska wymianę oświetlenia ulicznego na ledowe – umowa opiewa na prawie 2 tyś lamp na terenie całej gminy; przewidziana jest sukcesywna wymiana także na terenie naszego osiedla;

4/ uspokojenie ruchu – zarezerwowano 250 tyś zł na kwestie „uspokojenia ruchu” w wersji którą Wójt uznał za optymalną (po Zebraniu Mieszkańców 9.09) i spotkaniu z 30.09 tj. będzie realizowany wariant budowy dwóch sygnalizatorów świetlnych na głównych ulicach osiedla;

Niniejsze środki, zgodnie z uchwałą RG, są zadeklarowane z budżetu centralnego UG i są niezależne od środków z zatwierdzonego przez ZM tzw. Zadania Lokalnego na nowy rok dla naszego osiedla.

Niestety pomimo  kolejnych nacisków i wniosków – upadła propozycja wykonania nawierzchni pozostałej części ulicy Kruczej – Wójt przyznał, że zadanie jest na tyle małe (ok. 100 tyś zł), że chce to ująć jednym zadaniem na 2021 rok.

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący

31.12.2019