Instrukcje szycia maseczek ochronnych

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Starosty Poznańskiego

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

tel. (61) 8410760, fax (061) 8410691, tel. kom. 509230144, email: pczk@powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl

maseczki niemedyczne

maski medyczne

Temat: wytyczne konsultanta krajowego dot. minimalnych wymagań dla masek

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez pracowników starostw powiatowych dot. wymogów dla masek ochronych (które wykonywane są w wielu powiatach), w załączeniu przesyłam minimalne wymogi dot. masek ochronnych określone przez konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Tel. 61 854-99-00, 61 854-99-10Fax. 61 854-99-20, 61 852-73-27czk@poznan.uw.gov.plWielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, ż