Informacja dla mieszkańców po sesji Rady Gminy 23.04

Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego po kwietniowej sesji Rady Gminy.

Sesja Rady gminy odbyła się w warunkach wynikających z restrykcji epidemicznych na Sali GOS, przy nieobecności wielu urzędników oraz przewodniczących zarządów i sołtysów.

Najważniejsze kwestie dotyczące naszego osiedla; to uchwalenie dla przedsiębiorców z terenu Gminy ulg w podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli czy potwierdzenie faktu, iż na kolejnej sesji majowej omawiana będzie nowa uchwała budżetowa. Efektem jej będzie prawdopodobnie weryfikacja wielu zadań inwestycyjnych – w tym być może wynikających z Zadania Lokalnego.

W zasadzie trudno w tej chwili planować jakiekolwiek oficjalne inicjatywy na osiedlu po zakończeniu okresu epidemii, ze względu na brak ostatecznych ustaleń co do budżetu Zadania Lokalnego po dokonaniu ewentualnych zmian w budżecie gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem Wójta z 1.04, na naszym osiedlu prawdopodobnie zachowane jednak zostaną planowane inwestycje z budżetu centralnego w postaci remontu ulicy Sosnowej oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu (sygnalizacji świetlnej), planowanej po spotkaniu z mieszkańcami (30.09 ubr.).  Nie wiadomo jeszcze czy w tym roku rozpocznie się wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe, montaże dodatkowych koszy na śmieci czy ławek w lasku. Wiele okaże się w czasie kolejnej, majowej sesji RG.

Z pewnością interesującą informacją dla naszych mieszkańców jest fakt potwierdzenia rozpoczęcia z początkiem maja modernizacji skrzyżowania ul. Obornickiej z Młodzieżową. Proszę uważać na nową tymczasową organizacje ruchu.

W dalszym ciągu nieczynna będzie do odwołania nasza osiedlowa świetlica oraz boisko z placem zabaw.

Na sesji Rady Gminy wspomniano także o licznych działaniach społecznych związanych choćby ze zbieraniem darów dla przeciążonych szpitali, akcją szycia i dystrybucji maseczek ochronnych i przyłbic, prawnej pomocy drobnym przedsiębiorcom, sponsorowania zakupów potrzebnych środków higienicznych dla różnych organizacji pomocowych itp. Podziękowania złożyła przewodnicząca Rady Gminy zarówno osobom prywatnym (liderem akcji stał się niezmordowany Arkadiusz Bryś z Golęczewa) jak i firmom, także związanym z grzybowym. Okazało się, że ludzi dobrej woli na naszym osiedlu jest bardzo wielu.

Z zainteresowaniem zebrani wysłuchali decyzji Wójta o odmowie przekazania Poczcie Polskiej danych osobowych wyborców naszej gminy. Wójt argumentował te decyzje brakiem spełnienia podstawowych warunków ordynacji wyborczej PKW oraz poinformował o przekazaniu zgłoszenia próby wyłudzenia danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych.

Niezależnie od bieżących wiadomych kłopotów w funkcjonowaniu zarządu, w dalszym ciągu nadal prowadzone są z urzędnikami UG konkretne działania  w takich kwestiach (wynikających z Uchwały Zebrania Mieszkańców z 09.09.2019 r.),  jak projekt zazielenienia osiedla, konkurs na zagospodarowanie polany, sprawa wymiany urządzeń i zabawek na placu zabaw (w tej sprawie po wykonaniu ekspertyzy technicznej mieszkańcom będą wkrótce przedstawione koncepcje zmian), rozmowy z Nadleśnictwem Łopuchówko nt. uporządkowania naszego sąsiedzkiego lasku czy sprawy publicznej komunikacji lokalnej. Udało się zamontować tymczasowe kamery (na razie bez podłączenia do sieci gminnej) w rejonie placu zabaw.

Jednym z istotnych kwestii były także w tym okresie  interwencje w Urzędzie, Leroy-Merlin oraz Policji, na wnioski kilku mieszkańców, w sprawie znacznie zwiększonego ostatnio ruchu pojazdów ciężarowych (pojazdy wielotonowe) przez nasze osiedle. Sprawa jest monitorowana.

Ważną kwestią ostatnich dni, była też sprawa zainteresowania mieszkańców kolejną ofertą sieci światłowodowej kolejnego operatora, który prowadzi prace na osiedlu. Jest to już następna oferta, przy czym zarząd osiedla – jedynie może pomóc w kontaktach ze specjalistami z kolejnych firm, ale decyzje przyłączeniowe musi podejmować każdy indywidualnie. Informacje te są dostępne na publikatorach.

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla Grzybowego

Przewodniczący

23.04.2020