Komunikat w sprawie światłowodu

W związku z licznymi telefonami i zainteresowaniem tematem, wyjaśniam:

  • zakres prowadzonych obecnie prac sieciowych na terenie naszego osiedla jest w całkowitej gestii operatora – firmy ORANGE; poszczególne ulice są objęte tymi pracami wg. uzgodnień harmonogramowych, które ustala bezpośredni wykonawca;
  • ewentualne zmiany zakresów tych prac, w tym przyłączenia konkretnych posesji oraz umowy przyłączeniowe abonentów mogą mieć miejsce jedynie po indywidualnych decyzjach i uzgodnieniach bezpośrednio z operatorem;
  • zarząd osiedla, w imieniu mieszkańców, nie prowadzi i nie może prowadzić negocjacji nt. w/w kwestii; udostępniamy jedynie możliwości kontaktu i rozmów;
  • w razie potrzeby rozstrzygnięcia poruszonych kwestii w konkretnych przypadkach, Operator ORANGE przekazał prośbę o kontakt bezpośrednio do p. Szymon Kaczmarczyk tel. 519 124 541