Organizacja ruchu na osiedlu – usunięcie części znaków

Uwaga! Szanowni Mieszkańcy; w nawiązaniu do licznych pytań, informuję, że na terenie naszego osiedla w mijających dniach doszło do usunięcia części pionowego oznakowania drogowego. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Gminy, działania wykonawcy tych prac były planowane i są konsekwencją wprowadzonej organizacji ruchu z jesieni 2018 roku a wynikają z technicznych procedur przeglądowych Starostwa Powiatowego. Korekty te w żaden sposób nie zmieniają wprowadzonych wtedy zasad w organizacji ruchu na naszym osiedlu. Oficjalny komunikat Urzędu Gminy w tej sprawie zostanie przekazany w kolejnym tygodniu po całkowitym zakończeniu robót Wykonawcy. Proszę o zachowanie ostrożności w poruszaniu się na naszych ulicach.   

                                                           Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący zarządu