Zmiany w oznakowaniu pionowym na ulicach – komunikat UG

Witam, uprzejme informuję, że zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego wykonawca usuną pionowe znaki drogowe D-48 „zmiana pierwszeństwa”, które w oparciu o przepisy usuwa się po wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu. Starostwo Powiatowe wykonując kontrolę oznakowania także zwróciło uwagę, aby znaki D-48 usunąć. W ramach kontroli także Starostwo Powiatowe w Poznaniu poleciło  uzupełnić wskazane oznakowanie poziome. Wczoraj rozmawiałem z wykonawcą, który przekazał informację, że czynności związane z uzupełnieniem oznakowania zakończył.

Z wyrazami szacunku,  Józef Klimczewski

URZĄD GMINY SUCHY LAS   62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13

https://suchylas.pl

BIP: https://bip.suchylas.pl

email: jozef.klimczewski(at)suchylas.pl