Bieżące sprawy osiedla – komunikat zarządu

10.05.2020.     Komunikat Zarządu Osiedla w sprawach bieżących.

W związku z brakiem możliwości organizacji Zebrania Mieszkańców, przekazuję informacje o toczących się osiedlowych sprawach.

 1/ Plan modernizacji placu zabawinformujemy, że zaprezentowane w dniu 01.05 br. dwa warianty projektu zmian są nadal poddawane Państwa konsultacjom i uzgodnieniom społecznym przed dalszym ich procedowaniem i skierowaniem do wykonawstwa; do tej pory wyraziło swoją opinię w tej sprawie już kilka osób, niektórzy także telefonicznie i mail’em do przewodniczącego; UG uzgodnił z zarządem przedłużenie tego okresu o kolejny tydzień aby dać szansę przede wszystkim większej ilości rodziców naszych dzieci do wyrażenia swoich uwag. Warianty propozycji projektowych dostępne są na osiedlowej stronie internetowej.

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/05/plany-modernizacji-osiedlowego-placu-zabaw-przy-ul-sosnowej/

Zapraszamy do wyrażania opinii mail’em lub w formie komentarza https://www.facebook.com/groups/662486184524923/

Przy okazji, przypominamy o zasadach ograniczonego korzystania z boiska sportowego, aż do kolejnych decyzji Wójta:

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/05/nowe-zasady-uzytkowania-boiska-i-placu-zabaw-ul-sosnowa/

https://www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas/photos/a.104453734531668/139988887644819/?type=3&theater&ifg=1

 2/ Projekt zazielenienia osiedlainformuję, że po rozmowach z początku roku, propozycja działań wokół tego tematu, została przez zarząd zaprezentowana w dniu 30.04 br. w postaci szkicu sytuacyjnego terenów przewidzianych do zazielenienia przez Urząd w pierwszym etapie, UG zleca to projektowo; działania te będą kontynuowane w kolejnych etapach zgodnie z dostępnością środków finansowych. Jednocześnie zapewniamy, że czynione konsultacje projektowe, zakładają całkowite zachowanie wszystkich dotychczasowych istniejących nasadzeń. Zachęcamy do lektury publikacji w tej sprawie i wyrażania swoich opinii.

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/04/projekt-zazielenienia-osiedla-pierwszy-etap/

 3/ Konkurs w sprawie polanyzarząd osiedla przypomina, że ogłoszony w dniu 22.01 br. konkurs na projekt zagospodarowania polany wciąż trwa i został przedłużony do 30.06 br. Obecnie zgłosiło się kilka osób i firm potencjalnie zainteresowanych realizacją takiego projektu. Zarząd osiedla przypomina, że teren polany został decyzją UG wydzierżawiony z przeznaczeniem na integracyjną działalność prowadzoną przez zarząd osiedla grzybowego. Zachęcamy mieszkańców do wyrażania swoich opinii, ewent. propozycji, pomysłów czy wręcz wzięcie udziału w tym konkursie (z przewidzianymi nagrodami).

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/01/konkurs-na-zagospodarowanie-polany-pod-lasem/

 4/ Maszty na placu grzybowymZarząd osiedla na wniosek grupki mieszkańców, rozpoczął także rozeznanie możliwości zagospodarowania nieużytkowanych dotąd starych masztów flagowych znajdujących się na placu grzybowym. W porozumieniu z właścicielką posesji oraz urzędem gminy – potencjalnie te nieużytkowane od 20 lat maszty, po odnowieniu (być może ze środków sponsorskich) mogą się stać miłą wizytówką naszego osiedla. O dalszych działaniach w tej sprawie, będę informował oddzielnie. Oczekujemy dalszych opinii na ten temat.

 5/ Przedstawione tu w/w zadania mają szanse w tym roku być realizowane w ramach budżetu centralnego Gminy. Zadania uchwalone na Zebraniu Mieszkańców w dn. 09.09.2019 zostały na tę chwilę zamrożone decyzją Wójta, w związku z trudną sytuacją epidemiczną. Dalsze ewentualne działania wokół takich zadań (uchwalonych lub proponowanych w ramach działań integracyjnych) jak nowe kosze na śmieci na osiedlu, wsparcie koła „Dębowego Liścia”, działania prospołeczne, spektakle teatralne dla dzieci, drobne prace montażowe w świetlicy (głośniki), nowa tablica informacyjna przed świetlicą i inne, zależne będą od prawdopodobnej modyfikacji budżetu gminy a więc także konieczności rewizji budżetu Zadania Lokalnego na 2020 rok.

 6/ Lasek przy ul. Muchomorowejdziałania porządkowe przeprowadzone na wniosek radnej Koźlickiej i zarządu osiedla przez Nadleśnictwo Łopuchówko, zostały zakończone; prowadzone są jeszcze roboty wywózkowe; prosimy o ostrożność w czasie spacerów; jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim za wzięcie udziału w akcji sprzątania lasku; aby nie zniweczyć trudu naszych mieszkańców,  w porozumieniu z Urzędem Gminy podjęliśmy działania rozszerzenia monitoring osiedlowy o rejon lasku (w sposób znany jedynie pomysłodawcy); chcemy tym sposobem zwiększyć kontrolę nad osobami mającymi za nic utrzymywanie sąsiedzkiego lasku w czystości.

 za zarząd osiedla grzybowego

Jarosław Dudkiewicz, Przewodniczący

tel. 666 845 466

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu