Komunikat ORANGE – światłowód

Komunikat operatora dla zarządu osiedla w  sprawie prac przy budowie sieci światłowodowej

autor: Jarosław Dudkiewicz

W nawiązaniu do komunikatu firmy ORANGE w sprawie budowy sieci światłowodowej oraz kilkunastu zgłoszonych uwag mieszkańców, uprzejmie informuję:

– termin dokonania włączenia światłowodu do sieci planowany jest na czerwiec 2020 i abonenci, którzy będą mieli podpisane umowy mogą spodziewać się wtedy takiego podłączenia;

– w zakresie zgłoszonych uwag co do zakresu prowadzonych robót w okolicach ulic Rydzowej czy Pieczarkowej; miały miejsce wyjaśnienia tej kwestii pomiędzy operatorem a referatem komunalnym UG – urząd obiecał przekazanie wyjaśnień w tej sprawie bezpośrednio do zainteresowanych, prace będą także w tych miejscach prowadzone, choć być może w późniejszym terminie;

– firma ORANGE poinformowała, że podane niżej osoby są upoważnionymi przedstawicielami operatora do uzgadniania umów abonenckich;

– w zakresie jakości robót odtworzeniowych w rejonie ulic Koźlarzowa, Kurkowa czy Sosnowa; dokonany zostanie przegląd wykonanych prac i ewentualne działania naprawcze;

– w przypadku zauważenia nieprawidłowości w robotach nawierzchniowych po ułożeniu światłowodu; uprasza się mieszkańców o bezpośrednie zgłoszenia takich przypadków do osób, które uzgadniały z danym abonentem zakres robót

Szymon Kaczmarczyk   tel. 519 124 541

Eryk Jeziorski                tel. 508 291 947

(Uwaga: dla abonentów prywatnych mogą się pojawić także inni handlowcy)

  Monika Braniecka         tel. 512 646 886  (klient biznesowy)           

  Karina Kusik                  tel. 500 808 125   (klient biznesowy)