Komunikat Przewodniczącego zarządu osiedla

Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego po majowej sesji Rady Gminy.

Najważniejsze kwestie dotyczące naszego osiedla po Sesji Rady Gminy, która odbyła się w warunkach wynikających z restrykcji epidemicznych na Sali GOS.

1/ Nie wiadomo jeszcze jakie zadania z naszej uchwały zadania lokalnego z 2019 roku będą kontynuowane. Zarząd osiedla czeka na ostateczne decyzje Wójta. Przekazano przewodniczącemu zarządu jedynie oficjalne pismo o zmniejszeniu środków na tzw. środki integracyjne mieszkańców z uchwalonej sumy 25 tyś zł do kwoty 10 tyś zł. Powód : ograniczenia wynikające z sytuacji COVID-19. Możliwości ich wydatkowania zostaną określone oddzielnymi regulacjami Wójta.

2/ W ramach nowych ustaleń i regulacji rządowych, zostaną określone terminy możliwego zebrania zarządu lub zebrania mieszkańców i dopiero wtedy będzie można określić sposób zagospodarowania (zweryfikowania) środków  z bieżącego Zadania Lokalnego jak i propozycji na Zadanie Lokalne na kolejny rok.

3/ Referat komunalny UG potwierdził, że po dokonanych na naszym osiedlu konsultacjach, przeprowadzona zostanie modernizacja placu zabaw w postaci zakupienia i montażu 5-6 nowych zabawek; stare elementy po ekspertyzie technicznej, zostały już zdemontowane. Ostateczna wersja projektowa placu, zostanie zaprezentowana mieszkańcom przed rozpoczęciem montaży.

4/ Nie ma jeszcze decyzji terminowej co do dalszych prac przy nasadzeniach pierwszych dwóch placów na osiedlu. Czekamy na inne decyzje modernizacyjne planowane na ten rok: na naszym osiedlu prawdopodobnie zachowane zostaną planowane inwestycje z budżetu centralnego w postaci remontu ulicy Sosnowej oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu (sygnalizacji świetlnej). Nie wiadomo jeszcze czy w tym roku rozpocznie się wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe (ogłoszono nowy przetarg); czekamy też na decyzje co do drobnych prac jak: montaże dodatkowych koszy na śmieci (Zadanie Lokalne), nowa tablica ogłoszeń przed świetlicą czy ławek w lasku.

5/ Po nadzwyczajnej sesji RG (11.05 br.), odbyło się spotkanie z Wójtem grupki mieszkańców i ekspertów w sprawie transparentności inwestycji publicznych w gminie pod kątem ochrony istniejącej zieleni; padła deklaracja, że do 10.06 zostanie zaprezentowana lista przewidywanych inwestycji na najbliższe 2 lata;

6/ Na razie w dalszym ciągu nieczynna będzie do odwołania nasza osiedlowa świetlica (niewykluczone, że zmieni się to w II połowie czerwca) jak również plac zabaw; boisko przy ul.  Sosnowej nadal będzie czynne z ograniczeniami epidemicznymi zgodnie z zasadami GOS..

7/ Nadal toczy się konkurs na zagospodarowanie polany u zbiegu ulic Muchomorowej i Nektarowej, którego przedłużony termin na składanie propozycji upływa 30 czerwca br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/01/konkurs-na-zagospodarowanie-polany-pod-lasem/).

8/ Po przeprowadzeniu prac porządkowych przez Nadleśnictwo Łopuchówko  rejonu naszego sąsiedzkiego lasku prowadzone są prace wywózkowe; prosimy o ostrożność w czasie spacerów. Udało się za to w czynie społecznym ustawić przy zbiornikach retencyjnych tablice ostrzegawczo-informacyjne w sprawie dokarmiania kaczek.

9/ Po uzyskaniu informacji od operatora budującego sieć światłowodową na osiedlu, doszło do szeregu rozmów zarządu z wykonawcą, wskazujących na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości w odtwarzaniu nawierzchni – komunikat w tych sprawach został udostępniony w publikatorach i gablotach.

Jarosław Dudkiewicz

za Zarząd Osiedla Grzybowego

Przewodniczący

30.05.2020