Komunikat w sprawie modernizacji placu zabaw

Komunikat w sprawie Projektu Modernizacji Placu zabaw przy ul. Sosnowej.  

Zarząd osiedla chciałby ponownie podziękować wszystkim mieszkańcom, a szczególnie rodzicom za wyrażenie opinii i licznych uwag w stosunku do dwóch wariantów przygotowanych projektów modernizacji naszego osiedlowego placu zabaw. Na podstawie przeprowadzonych kilkutygodniowych konsultacji, urząd gminy wraz z projektantem opracowuje aktualnie optymalny wariant modernizacji placu, który będzie kompilacją przedstawionych wersji oraz najczęściej pojawiających się zgłoszonych sugestii.

W związku z prowadzonymi działaniami i uzgodnieniami koordynacyjnymi z urzędem, celem omówienia dotychczasowych prac koncepcyjnych, otrzymaliśmy zapewnienie, iż w obrębie nowego placu pojawi się tzw. „łąka kwietna – staw” (rysunek), najczęściej sugerowana wśród uwag konsultacyjnych. W miarę możliwości pojawi się też większość rozwiązań sugerowanych przez rodziców, oczywiście przy uwzględnieniu poprawnych projektowych parametrów technicznych.

Uzyskaliśmy zapewnienie, że ostateczna wersja placu przed jej remontem (dotychczas zdemontowano elementy nie nadające się już do dalszej eksploatacji), zostanie jeszcze zaprezentowana mieszkańcom. Planowane odmrożenie środków budżetowych, prawdopodobnie pozwoli na realizację modernizacji placu z budżetu centralnego jeszcze w  najbliższych miesiącach.

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący

25.05.2020