Komunikat w sprawie projektu zazielenienia osiedla

Komunikat przewodniczącego zarządu osiedla w sprawie zazielenienia m.in. rejonów ulic Muchomorowej i Sosnowej.

W związku  ze zgłoszonymi uwagami i pytaniami mieszkańców do Przewodniczącego Zarządu osiedla oraz zgodnie z uchwałą Zebrania Mieszkańców z dn. 09.09 ubr. uprzejmie przekazujemy wyjaśnienia w sprawie projektu zazielenienia osiedla.

Informacje nt. pierwszego etapu prac projektowych i wyboru konkretnych miejsc przeznaczonych do nowych nasadzeń, została zaprezentowana w komunikacie z dnia 30.04 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/04/projekt-zazielenienia-osiedla-pierwszy-etap/).

Zgodnie z sugestiami grupy mieszkańców w pracach nad kolejnymi etapami nasadzeń na osiedlu, brane są pod uwagę przede wszystkim m.in. rejony publicznych terenów pasów ulic Muchomorowa i Sosnowa oraz rejon placu grzybowego.

W odpowiedzi na liczne pytania, dzięki uprzejmości Wójta, pracowników Urzędu Gminy oraz p. Salwy Haibach (przewodniczącej zarządu poprzedniej kadencji) i p. Anny Ankiewicz (przewodniczącej zarządu Suchy Las – wschód) udało się wyjaśnić historię dotychczasowych nasadzeń wzdłuż ulicy Muchomorowej i w rejonie placu Sokoła. W roku 2016 na naszym osiedlu zostało nasadzonych ok. 38 platanów, nie były one objęte tzw. Zadaniem Lokalnym a pojawiły się z inicjatywy Wójta w ramach tzw. nasadzeń kompensacyjnych (zobowiązania Urzędu do dodatkowych nasadzeń zamiast likwidowanych drzew w innej części gminy). Wokół lokalizacji tych nasadzeń nie były wtedy prowadzone działania konsultacyjne z mieszkańcami osiedla.

W roku 2017 część platanów (5 szt.) z rejonu ulicy Muchomorowej została przekazana do zarządu Suchy Las – wschód (rejon na Rydze), ze względu na zgłaszane do przewodniczącej zarządu,  protesty części mieszkańców tej ulicy na lokalizację tych nasadzeń.

W związku z pytaniami mieszkańców, jako przewodniczący Zarządu osiedla, chcąc uniknąć tego typu sytuacji, w ramach obecnych rozmów projektowo-aranżacyjnych  zapewniam, że kolejne etapy prac projektowych związanych z zazielenieniem konkretnych rejonów osiedla, będą podlegały konsultacjom społecznym z mieszkańcami.

Zarząd Osiedla docenia wartościową propozycje grupy mieszkańców, organizacji imprez integracyjnych związanych ze społecznymi proekologicznych akcjami nowych nasadzeń na naszym osiedlu.

Uważamy, że zarząd osiedla powinien dalej kontynuować wszelkimi możliwymi sposobami starania o zwiększenia nasadzeń bez likwidacji już istniejących drzew i krzewów. Prace te będą się toczyły w miarę dostępności środków finansowych we ścisłych współdziałaniu z zainteresowanymi mieszkańcami. Temu też służą ostatnio przedsięwzięte działania zarządu. Być może warto poprzeć cenne inicjatywy mieszkańców w tej sprawie przy okazji zbliżającego się 25 lecia naszego osiedla, organizując prorodzinne i proekologiczne oraz jak najbardziej integracyjne akcje na naszym osiedlu.

 

zarząd osiedla grzybowego

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący

15.05.2020