Nadzwyczajna sesja Rady Gminy 11 maja

Uwaga;  XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia

11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00  w Gminnym Ośrodku Sportu

w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Informacja Wójta na temat projektu, przeprowadzonych konsultacjach oraz harmonogramu prac w zakresie realizacji zadania IBI-WPF-2019-0001 Suchy Las – przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej.
  4. Dyskusja nad informacją Wójta.
  5. Zamknięcie sesji.

(za informacją z Urzędu Gminy) – ze względów bezpieczeństwa, zainteresowanych prosimy o śledzenie obrad „on-line”