Plany modernizacji osiedlowego Placu Zabaw przy ul. Sosnowej

Informacja skierowana do rodziców, mieszkańców zainteresowanych stanem placu zabaw przy ulicy Sosnowej.

Zgodnie z przekazywanymi informacjami nt. działań zarządu wokół poprawienia stanu osiedlowego placu zabaw; działań wynikających z Zadania Lokalnego 2020 (uchwała ZM z 09.09 ubr.), informuję o podjętych ustaleniach.

Po technicznym spotkaniu  z przedstawicielami UG i ZGK w dniu 19.02 br., UG wykonał ekspertyzę stanu urządzeń i na jej podstawie powstały dwie wersje projektowe modernizacji placu, które przedstawiamy do konsultacji i wyrażenia opinii.

Istnieje duża szansa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w części jeszcze w tym roku.  UG prosi o rozpropagowanie przedstawionych pomysłów  w ciągu kilku dni w ramach konsultacji skierowanych przede wszystkim do zainteresowanych rodziców.

Termin konsultacji określiliśmy na 10 maja br. Proszę o wyrażenie swoich opinii i skierowanie do przewodniczącego zarządu.

03_Zagospodarowanie terenu – wersja nr 1_30.04.2020-1

04_Zagospodarowanie terenu – wersja nr 2_30.04.2020-1

 

Jarosław Dudkiewicz                                                                                               02.05.2020

Przewodniczący  Zarządu Osiedla