Stanowisko zarządu w sprawie wycinki lip w SL

Szanowni Państwo,

w związku z emocjonującą mieszkańców SL, sprawą wycinki drzew na ul. Młodzieżowej  i w nawiązaniu do zaproszeń inicjatorów akcji protestacyjnej do sołtysów i przewodniczących (zarządów z terenu Gminy) na różnych portalach,  Zarząd Osiedla Grzybowego informuje, że nie jest inicjatorem lub uczestnikiem tej akcji.

Jednocześnie wierzymy, że tylko zgodna współpraca powołanych do tego organów samorządowych doprowadzi do wypracowania optymalnego rozstrzygnięcia przy zachowaniu cennych walorów przyrodniczych istniejących starych drzewostanów. Jesteśmy w sposób oczywisty za zachowywaniem cennych drzew przy pełnym poszanowaniu obowiązującego prawa.

Jako zarząd podejmujemy działania proekologiczne. Przykładem takiej aktywności są czynione przez nasz zarząd  obecne działania przy tzw. projekcie zazielenienia naszego osiedla, w ramach którego dbamy,  aby żadne z istniejących elementów flory nie były usuwane.

za zarząd

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący

05.05.2020