Analiza realizacji Zadania Lokalnego 2020

Szanowni Mieszkańcy – w związku z pytaniami o wykonanie Zadań Lokalnych w 2020 roku, przypominam stan ich realizacji w stosunku do podjętej uchwały ZM nr 16/2019 – wyjaśnienia J.D. wytłuszczone:

Złotniki, 09.09.2019    Uchwała nr 16/2019

Zebrania Osiedlowego Mieszkańców Osiedla Grzybowego z dnia 09.09.2019r.

(lista obecności obejmowała 39 mieszkańców)

Na podstawie par. 5 pkt. 3 Uchwały nr XXXV/340/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.05.2013r. w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej, Zebranie Osiedlowe Mieszkańców przyjmuje uchwałę w zakresie Zadania Lokalnego na 2020 rok.

Na podstawie pozytywnej opinii Wójta nt. poszczególnych propozycji, Zebranie Mieszkańców uchwaliło następujące zadania do realizacji w roku 2020:

1/ Działalność społeczna integrująca mieszkańców (w tym Festyn Rodzinny, Turniej piłkarski, osiedlowa Wigilia Bożego Narodzenia, impreza Sprzątania osiedla i Lasku, dofinansowywanie kółek zainteresowań na terenie świetlicy) – ok. 25 000 zł ; kwota została zmniejszona do 10 tyś zł; wykorzystane ok. 25 %

2/ Zagospodarowanie polany przy ul. Nektarowej/ Muchomorowej; w ramach umowy najmu terenu i przeznaczenia na działalność statutową – kwota szacowana – ok. 20 000 zł – I – wszy etap; – trwa konkurs na projekt zagospodarowania z pulą nagród 3 tyś zł

3/ Organizacja tzw. kina letniego w okresie wakacyjnym – ok. 5 000 zł; – temat zawieszony;

4/ Pojemniki – kosze na śmieci zwykłe – dodatkowe miejsca w nowszej części osiedla pomiędzy Jaskółczą a Złotnicką – ok. 3000 zł; – temat będzie realizowany;

5/ Przygotowanie profesjonalnego planu dodatkowych zadrzewień i nasadzeń na terenie osiedla – ok. 3000 zł; realizowane – w trakcie;

6/ Dofinansowanie spotkań piłkarskich seniorów, mieszkańców na terenie Sali GOS – ok. 2 000 zł; – zawieszone ewent. do nowego sezonu;

7/ Odnowienie i nowe propozycje w parku zabawek na terenie placu zabaw przy boisku na ul. Sosnowej – ok. 5000 zł; zrealizowano w postaci projektu – w realizacji;

8/ Koszty współorganizacji imprez klubu „Dębowego Liścia” dla mieszkańców osiedla wraz z filią koła gospodyń wiejskich ze Złotnik – ok. 2000 zł; zrealizowane w 50 %;

9/ Zakup dodatkowego wyposażenia do świetlicy w postaci składanych krzesełek – 10 sztuk – ok. 2000 zł; zrealizowane;

10/ Niezrealizowane Zadania Lokalne na rok bieżący (2019), których realizacja nie zostanie wykonana w tym roku.

11/ Przyśpieszenie realizacji Zadania Lokalnego z poprzedniego budżetu (2017r.) w postaci uzupełnienia osiedlowego monitoringu o zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ulicy Nektarowej (4 kamery z montażem) – koszt zatwierdzony 40 000 zł.; brak decyzji UG

Zgodnie z decyzją zebranych, przeprowadzono głosowanie nad całością uchwały:

– za jej podjęciem głosowało 39 osób; przeciw nie był nikt, nie wstrzymała się żadna osoba.

zwracam także uwagę na niewydatkowane środki z ZL 2019 roku np. w postaci wyposażenia kuchni świetlicowej ok. 16 tyś zł

Jarosław Dudkiewicz, Przewodniczący

zarządu osiedla grzybowego

03.06.2020