Program CZYSTE POWIETRZE – dofinansowanie

UWAGA – DOFINANSOWANIE + MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI

O programie

„Czyste powietrze” to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WFOŚiGW w Poznaniu:

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

 

Konsultacje w ramach programu „Czyste powietrze”

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje w realizację programu „Czyste powietrze” m.in. poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań.

Dotychczas spotkania odbywały się na terenie naszej gminy.

Niestety w związku epidemią COVID-19 od marca spotkania zostały wstrzymane.

Obecnie w związku z nową odsłoną programu „Czyste powietrze” zorganizowaliśmy możliwość telefonicznej konsultacji z p. Krystianem Marganem, który jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 pod numerem telefonu 786 102 022.

Po wakacjach, gdy sytuacja na to pozwoli, rozważamy powrót do dawnej formuły bezpośrednich konsultacji.

https://www.suchylas.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/program-czyste-powietrze/

Wiesław Orczewski Referat Ochrony Środowiska, Małgorzata Dawidowska Referat Promocji