Rejestracja wyborców przed wyborami prezydenckimi

Komunikat Urzędu o sprawie dopisywania wyborców do listy

komunikat o rejestracji wyborcy  

wnioske o dopisanie do spisu-1