Świetlica osiedlowa otwarcie od 16 lipca

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że od dnia 16 lipca 2020r. planujemy wznowienie
działalności domu osiedlowego oraz świetlic wiejskich i osiedlowych. Termin
ten jest jednolity dla wszystkich obiektów i wynika z kalendarza wyborczego.
Od tej daty będzie możliwe wykorzystanie domu osiedlowego i świetlic z
zachowaniem stosownego reżimu sanitarnego.

W związku z powyższym na początku lipca przekażemy Państwu dalsze
informacje. 

 Z poważaniem
Agnieszka Serafin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Gminy Suchy Las
tel. 61-8926-291