Wyłożenia do MPZP na terenie Złotnik

Szanowni Państwo,

informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Złotniki – Północny Zachód – obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1037/obwieszczenie-o-trzecim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-polnocny-zachod/

 

  1. MPZP Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1036/obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-lagiewnickiej/

 

  1. MPZP w Złotnikach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 295/3 – obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1039/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-zlotnikach-na-terenie-dzialki-o-numerze-ewidencyjnym-2953/

 

  1. MPZP Biedrusko – rejon Rowu Północnego – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1038/obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-biedrusko-rejon-rowu-polnocnego/

 

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.

 

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców, o wyłożeniu projektów uchwał do publicznego wglądu np. poprzez zamieszczenie kopii obwieszczenia w gablotach informacyjnych …….

Z poważaniem

Adrian Karwat

 Gminna Pracownia Urbanistyczna

tel. +48 61-8926-509

e-mail: adrian.karwat@suchylas.pl