Zadanie Lokalne 2021 rok – zgłaszanie propozycji

Drodzy Mieszkańcy Osiedla Grzybowego!

Ten rok ma swoje szczególne uwarunkowania wynikające z istniejącej sytuacji epidemicznej. Przypomnę, że nasze środki na tzw. integrację mieszkańców zostały zmniejszone z 25 tyś zł do 10 tyś zł.

Rokrocznie z początkiem miesiąca czerwca rozpoczynaliśmy zbieranie różnych pomysłów mieszkańców  na zgłaszanie zadań lokalnych na kolejny rok budżetowy.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Wójta, na razie nie możliwe jest zrealizowanie tzw. Zebrania Mieszkańców by móc formalnie dokonać takiego zebrania różnych pomysłów na 2021r. Możemy jednak w tej formie rozpocząć dyskusje o pomysłach na nowy 2021 rok. Z pewnością wiele zadań można będzie kontynuować lub reaktywować, związanych choćby z przyszłorocznym jubileuszem 25 lecia naszego osiedla. Na pewno do takich zadań może należeć kontynuacja projektu zazielenienia osiedla – w tym nowe plany zagospodarowania placu grzybowego, rejonu boiska czy głównych ulic (kolejne etapy), sprawa wyposażenia polany pod lasem (po tegorocznym konkursie projektowym), sprawa odnowienia masztów na placu grzybowym, kontynuacja zmian na placu zabaw, imprezy związane z obchodami jubileuszowymi (wydanie albumu, kalendarza przy udziale lokalnych przedsiębiorców), koncert kwartetu złotnickiego, festyn czy impreza wspólnego nasadzenia nowej zieleni itp.

Przypomnijmy sobie  uchwałę z Zebrania Mieszkańców z 09.09.2019 roku (krótka analiza na stronie osiedlowej i fb). https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/06/analiza-realizac…a-lokalnego-2020/

Zachęcamy do kreatywności i przesyłania do zarządu osiedla pomysłów na zadania, które będziemy realizować w ramach środków z budżetu gminy, które zostaną nam przyznane na nasz jubileuszowy 2021 rok.

Niestety nie znamy jeszcze konkretnych kwot do dyspozycji i czekamy na informację o decyzjach w tym zakresie.

Pomysły na zadania lokalne prosimy przesyłać do nas mailem na adres: jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu do dnia 27 czerwca br.  Oczywiście będziemy przyjmować także wszelkie inne propozycje przekazywane nam w każdej możliwej innej formie.
Wybór konkretnych pomysłów do realizacji będziemy omawiać na Zebraniu Mieszkańców naszego Osiedla, które zorganizujemy tak szybko, jak tylko pozwolą na to przepisy i decyzje Wójta.

Za zarząd osiedla grzybowego

Jarosław Dudkiewicz, Przewodniczący

tel. +48 666 845 466