Zgłaszanie pomysłów do Zadania Lokalnego na 2021

Szanowni Mieszkańcy;

W związku z Państwa pytaniami, wobec restrykcji epidemicznych, informuję, że jak dotąd nie znany jest możliwy tryb organizacji Zebrania Mieszkańców  w najbliższym czasie na naszym osiedlu.
Z tego powodu prawdopodobnie zbieranie wniosków do propozycji Zadania Lokalnego na 2021 zostanie przedłużone (patrz także komunikat z 3.06 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/06/zadanie-lokalne-2021-rok-zglaszanie-propozycji/ ) . Wpłynęło już szereg ciekawych propozycji.
Wyjaśnienia w tej kwestii zostaną przekazane przewodniczącemu zarządu na spotkaniu, który Urząd  Gminy organizuje na początku lipca br., o czym niezwłocznie poinformuję.

Jarosław Dudkiewicz

przewodniczący zarządu osiedla grzybowego
adres kontaktowy do zgłoszeń ZL 2021:

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu  ewent. fb

https://www.facebook.com/groups/662486184524923/

tel. 48 666 845 466