Informacja po sesji Rady Gminy z 09.07.2020

Informacja dla mieszkańców o sprawach osiedla po sesji Rady Gminy z 09.07.2020

 1/ W porządku obrad tej sesji Rady Gminy znalazła się uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających naszego zarządu Osiedla w związku ze złożoną na ręce Wójta dymisją pozostałych członków w dniu 03.07 br.. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę, co oznacza, że do 9.08 Wójt wyznaczy termin wyborczego zebrania mieszkańców – prawdopodobnie w I-wszej połowie września br. Głosowanie zostało poprzedzone wystąpieniem Przewodniczącego zarządu Osiedla.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY WSPIERAJĄ DZIAŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU NASZEGO OSIEDLA W TYM TRUDNYM OKRESIE.

DZIĘKUJĘ ZA PRAWDZIWE I SZCZERE POPARCIE.

LICZĘ NA NASZYCH MIESZKAŃCÓW W BUDOWANIU PRAWDZIWEJ OSIEDLOWEJ WSPÓLNOTY.

APEL O NORMALNOŚĆ W DOBROSĄSIEDZKICH RELACJACH KIERUJĘ  DO WSZYSTKICH, KTÓRYM ZNACZENIE TAKICH SŁÓW JAK PRZEPRASZAM I DZIĘKUJĘ NIE STRACIŁO NIC Z PIERWOTNEGO ZNACZENIA – KIERUJĘ TO DO WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU.

(Kwestia wywołania uchwały w sprawie wyborów uzupełniających – 2 godzina relacji)

2/ Ponadto w porządku obrad nie było bezpośrednich tematów związanych z naszym osiedlem. Z ważnych kwestii podjęto uchwałę  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020r.

3/ Naszych mieszkańców może zainteresować dyskutowana tematyka wywołania uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy SL oraz wywołania dyskusji o kierunkach i planach zagospodarowania sąsiedzkiego rejonu Złotnik pomiędzy ulicami Łagiewnicką, Złotnicką, torami i Obornicką, co może mieć wpływ na nasze osiedle.

4/ Dyskutowano także nad uchwałą w sprawie dalszych działań spółki gminnej GCI, której działania związane są z uporządkowaniem kwestii osiedlowego monitoringu.

5/ Metropolia Poznań nagrodziła Gminę Suchy Las za najwyższą frekwencję w powiecie w I turze wyborów Prezydenta RP. Nagrodą będzie drzewko wysokiej frekwencji, a oprócz niego zostanie sfinansowana wybrana inwestycja do 20 tys. zł. Władze gminy zdecydowały, że pieniądze te zostaną przeznaczone na kwietną łąkę przy węźle przesiadkowym na osiedlu Grzybowym.
Dziękujemy jeszcze raz mieszkańcom i zachęcamy do wzięcia udziału w II turze wyborów, która już w najbliższą niedzielę.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący zarządu