Informacja w sprawie Placu Zabaw / propozycja Zadania Lokalnego 2021

W związku z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania naszego placu zabaw przy ul. Sosnowej, uprzejmie informuję za referatem komunalnym, że w najbliższych dniach należy się spodziewać montażu pięciu nowych zabawek zgodnie ze skonsultowanym z mieszkańcami projektem modernizacji tego placu. Projekt modernizacji realizowany był z Zadania Lokalnego 2020 roku a ustawienie nowych sprzętów z funduszy centralnych UG.

Jednocześnie informuję, że ostatnia z projektowanych zabawek, może być zamontowana w ramach Zadania Lokalnego na przyszły rok. Taki wniosek został również złożony do propozycji na 2021 r. – w załączniku jest zabawka typu tzw. Galax 444 w kształcie litery L, (wygląd i wymiar orientacyjny, cena orientacyjna takiej kombinacji to 20 000 zł netto). Można ten zestaw jeszcze rozbudowywać lub okroić i będzie wielkości jak Galax 281 (wygląd i wymiar orientacyjny, cena orientacyjna takiej kombinacji to 16 000zł netto). Kwestia ewentualnej decyzji  będzie poddana pod głosowanie na najbliższym Zebraniu Mieszkańców.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący zarządu osiedla grzybowego

Karta techniczna_GAL-281 (1)-1

Karta techniczna_Galax 444 GAL-444-1