Komunikat Przewodniczącego w sprawie sytuacji zarządu osiedla

Szanowni Mieszkańcy i Sympatycy naszego Osiedla.

Chciałbym podziękować za Wasze bardzo duże wsparcie, które pomogło przetrwać mi kilka ostatnich miesięcy działalności społecznej jako Przewodniczącemu zarządu, przy nieaktywnej postawie pozostałych członków zarządu, którzy właśnie złożyli swoje dymisje.

Tym samym stan faktyczny obecnie to konieczność powołania nowych członków zarządu naszego osiedla.

Przypomnę, że kłopoty we współpracy z obecnie odchodzącymi członkami, spowodowały już wcześniejsze dymisje innych członków. Uprzejmie informuję, że prawdopodobnie w związku ze zgłoszonym dziś rano moim wnioskiem do Wójta (pismo w załączeniu) z Państwa licznymi podpisami poparcia, ostatecznie doprowadziło to do złożenia przez te osoby pisma do urzędu ze swoimi dymisjami. Nie widzę powodu by odnosić się do nieprawdziwych opinii i wręcz oskarżeń zawartych w tym piśmie w stosunku do mnie, już teraz byłych członków zarządu. Pozostawiam mieszkańcom naszego osiedla tę sprawę do własnego osądu. Wierzę w to, że powołanie nowego składu zarządu na zebraniu wyborczym, które będą organizować zgodnie ze statutem Rada Gminy i Wójt, pozwoli na wyłonienie takich społeczników, którzy będą chcieli realnie działać na rzecz naszej lokalnej społeczności. Mam też nadzieję, że efektywna praca na rzecz naszego osiedla i jego mieszkańców doprowadzi do spokojnej refleksji u odchodzących członków zarządu, którym DZIĘKUJĘ za dotychczasową współpracę i pozwoli w przyszłości podejmować wspólnie cenne inicjatywy na rzecz naszego Osiedla.                                                       Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący zarządu

Wniosek do WÓjta 03.07.2020