Konsultacje społeczne – projekty MPZP w Złotnikach

Wczoraj 13.07 br. w UG miały miejsce publiczne konsultacje w formie bezpośredniej i on-line, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Złotniki – Północny Zachód oraz rejonu ul. Łagiewnickiej. Ewentualne uwagi zainteresowanych i propozycje w tej kwestii można przekazywać do UG do dnia 19 sierpnia br.                              J.Dudkiewicz

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Gmina Suchy Las

Informacja dotycząca zdalnego udziału w dyskusjach publicznych – 13 lipca 2020 r., w sprawie:
➡️miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej;
➡️ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Północny Zachód.
Szczegóły: https://www.suchylas.pl/…/informacja-dotyczaca-zdalnego-ud…/

14.07.2020