Plac zabaw przy Sosnowej po modernizacji

Informacja o Osiedlowym Placu Zabaw.

W dniu 14 lipca po południu zostanie otwarty po modernizacji nasz osiedlowy plac zabaw. Mamy zamontowane 5 nowych atrakcyjnych zabawek dla dzieci, zgodnie z wykonanym projektem. Dziękuję wszystkim którzy byli zaangażowani w ideę odnowienia tego miejsca, przede wszystkim licznym głosom konsultacyjnym naszych mieszkańców i rodziców dzieci, ale także pracownikom referatu komunalnego UG z p. Damianem Torbą na czele. Projekt został sfinansowany z Zadania Lokalnego 2020 (fundusz obywatelski naszego osiedla), a zakup i prace montażowe z budżetu centralnego Gminy.

Informuję, że w ramach zgłoszeń propozycji do Zadania Lokalnego na 2021 r. mamy w planach zakup ostatniej z atrakcyjnych zabawek – zgodnie z uzgodnionym projektem. W tych propozycjach mieści się też wykonanie dodatkowej nawierzchni miękkiej na części powierzchni w rejonie wjazdowym (ułatwienie wjazdu dla wózków). Lista propozycji zostanie zaopiniowana przez Wójta do 30.08 a głosować będziemy na Zebraniu Mieszkańców we wrześniu.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący zarządu osiedla grzybowego