Informacje po sesji Rady Gminy 03.08.2020

Informacje dot. osiedla dla mieszkańców po sesji Rady Gminy z 03.08.2020

1/ Ze względu na kwestie formalne związane z uchwałą RG z 09.07 br. w sprawie nowych stawek za wywóz śmieci; w dniu dzisiejszym odbyła się dodatkowa sesja RG, której celem było podjęcie uchwały „zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty”.  Uchwała została podjęta, a w jej zapisach pojawiło się stwierdzenie o odpłatności 100 złotych miesięcznie od osoby za „nie wypełnianie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny”. Przypominam, że podstawowa stawka opłaty za selektywną zbiórkę odpadów wynosić będzie od 1 września br. 25 zł/os./m.  Urząd Gminy w bieżącym miesiącu będzie dostarczał stosowne powiadomienia do mieszkańców.

2/ Wójt poinformował też zebranych o tym, iż kłopoty z organizacją ruchu na ul. Obornickiej w rejonie ul. Młodzieżowej potrwają jeszcze w miesiącu sierpniu ze względu na budowę chodnika vis a vis salonu samochodowego – kierowcy muszą zachować cierpliwość i szczególną ostrożność przy ruchu wahadłowym na tym odcinku.  Ma to wpływ także na zwiększenie ruchu na ul. Muchomorowej, co jeszcze dodatkowo jest spotęgowane zamknięciem przejazdu kolejowego Psarskie/ Krzyżowniki.

3/ Mieszkańcy osiedla mogą być także zainteresowani spodziewanym rozpoczęciem prac modernizacyjnych w rejonie ulic Stefańskiego, Szkółkarskiej, Poziomkowej w SL.  Wójt poinformował o możliwym pozyskaniu deklarowanych środków z funduszy władz centralnych, które pozwolą wtedy ewentualnie na przesunięcie środków gminnych  na inne zadania. Do takowych należy m.in. kwestia budowy nowych ścieżek rowerowych czy zakupu działki 6 tyś m2 w Złotnikach pod budowę nowej szkoły.

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla, przewodniczący