Konsultacje społeczne w sprawie zagospod. przestrz. obszaru w Złotnikachach

Szanowni Państwo

Sołtysi/ Przewodniczący Zarządów Osiedli

W imieniu Zespołu ds. konsultacji w załączniku przesyłam wersję elektroniczną ogłoszenia ws. konsultacji społecznych dot. projektu zmiany Studium Gminy Suchy Las wraz z zasadami przeprowadzenia zebrania konsultacyjnego w dniu 28.09.2020 r. W związku z obowiązującym na terenie RP stanem epidemii dot. zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), zespół ds. konsultacji ustalił, że osoby zamierzające wziąć osobisty udział w zebraniu konsultacyjnym zaplanowanego na dzień 28.09.2020 r. powinny zapisywać się na listę prowadzoną przez Sołtysów/ Przewodniczących Zarządów Osiedli do dnia 11.09.2020 r. z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu. (…)

Jednocześnie proszę o przyjmowanie zapisów mieszkańców chcących wziąć udział w zebraniu od dnia wywieszenia dokumentów do dnia 11.09.2020 r. Mieszkańcy mogą zgłaszać się do Państwa w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie, on-line, itp.). Po zakończeniu zapisów proszę o przekazanie list do Urzędu Gminy Suchy Las.

Z poważaniem   Marcin Kołodziejczak

Urząd Gminy Suchy Las

tel. 61-892-65-11