Relacja Przew. Zarządu po ostatniej sesji RG 27.08 br.

Ostatnia sesja Rady Gminy w dn. 27.08 br. przyniosła niewiele kwestii bezpośrednio dotyczących naszego Osiedla i jego mieszkańców. Najważniejsze sprawy miały miejsce w ramach informacji Wójta, interpelacji radnych i wolnych głosów a także omówione w mojej bezpośredniej rozmowie z Wójtem.

1/ Na terenie Gminy będą kontynuowane prace przy modernizacji oświetlenia ulicznego po rozstrzygnięciu nowych przetargów (wymiana na ledowe).

2/ Istnieje nadzieja na pozytywne zmiany w  natężeniu ruchu tranzytowego w związku z planowanymi zmianami w organizacji ruchu na osiedlu Suchy Las – koncepcja zmian po konsultacjach społecznych ma być wkrótce wdrażana etapami. Wójt poinformował, że kwestia wprowadzania zmian w organizacji ruchu będzie niezależna od planowanych remontów rejonu ul. Szkółkarskiej.

3/ Na sesji miała miejsce dyskusja o sposobie procedowania nowych uchwał śmieciowych wraz z wprowadzeniem nowego regulaminu odbioru śmieci. Przypomnę, że nowe stawki za odbiór śmieci obowiązują w Gminie od 1 września br. Rada uchwaliła nowy Regulamin (publikacja oddzielnie). Przy tej okazji nastąpiła też dyskusja o kwestiach meldunkowych i próbie unikania obowiązku płatności za wywóz śmieci.

4/ Termin zakończenia robót przy skrzyżowaniu Obornicka/ Młodzieżowa, został przedłużony do końca października, co niestety będzie miało wpływ na ewentualne zwiększony ruch na naszym osiedlu, szczególnie po rozpoczęciu roku szkolnego.

5/ Radna Radzięda poinformowała o przygotowaniach do wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy – prawdopodobny termin to koniec października, zgodnie z podjętymi uchwałami RG. Związane to będzie z sytuacją w szkołach, które zaczynają swoje zajęcia w gminie w normalnym trybie.

6/ Radny Stoltzmann poinformował o przygotowaniach RG do konsultacji społecznych (w dniu 28.09 br. w CKiBP) dla określenia wytycznych przyszłego kierunku zagospodarowania  przestrzennego obszaru znajdującego się w Złotnikach pomiędzy ulicami Złotnicką a Łagiewnicką (w ramach zmiany studium gminy SL). Mieszkańcy danej jednostki – ze względów ograniczeń pandemicznych – mogą się zgłaszać do Przewodniczącego Zarządu z wpisaniem na listę chętnych do uczestnictwa do 11.09 br. Szczegóły w oddzielnym komunikacie opublikowanym na stronie www i fb zarządu osiedla.

7/ W ramach wolnych głosów przedstawiłem Radzie powtarzająca się fatalną sytuacje zalewania kilku a nawet kilkunastu posesji w czasie ulewnych opadów deszczu i potrzebie pilnych działań by to powtarzające się zjawisko na ulicach Sosnowej i Muchomorowej przynajmniej w jej skutkach zminimalizować. Zadeklarowałem chęć technicznego uczestniczenia w znalezieniu optymalnego rozwiązania bez wykonywania kosztownych działań. Wójt potwierdził rozpoczęcie prac remontowych nawierzchni ulicy Sosnowej od nowego tygodnia.

8/ Dyskutowano także nad dalszymi działaniami Gminy na kontynuacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Obornickiej od obecnej ul. Młodzieżowej aż do Złotnickiej – planowane są działania projektowe i wykorzystanie procedury ZRID w najbliższym czasie.

9/ W związku z rozpoczęciem roku szkolnego ZKP SL zadeklarował utrzymywanie w gotowości jednego rezerwowego autobusu na wypadek pojawienia się przepełnienia pojazdu wśród uczniów w związku z koniecznością utrzymywania restrykcji dystansowych w komunikacji publicznej.

sporz.  J.Dudkiewicz

po sesji Rady Gminy 27.08.2020