Klub „DĘBOWY LIŚĆ” na osiedlu – bieżące ustalenia OPS SL

W związku z informacjami z Zebrania Mieszkańców, Zarząd Osiedla w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, uprzejmie informuje, że  Klub Seniora  „Dębowy Liść” na osiedlu grzybowym, z powodu restrykcji sanitarnych nadal  ma zawieszone swoje zajęcia do odwołania.
Za wszelkie działania i podejmowane decyzje odpowiada OPS w Suchym Lesie a bezpośrednio w bieżących działaniach jest to koordynator klubu na osiedlu p. Paulina Żebrowska (tel. 509 842 505). Podejmowanie jakichkolwiek działań przez poszczególnych członków klubu w ramach innych projektów lub inicjatyw, czynione może być jedynie na ich prywatną odpowiedzialność.

Jednocześnie zarząd osiedla informuje, że rozpoczęcie działań świetlicy w nowych warunkach sanitarnych nie może dotyczyć Klubu „Dębowego Liścia” na naszym osiedlu aż do odwołania. Powrót do tej aktywności nastąpi jedynie w ścisłym porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

Od października ruszają natomiast zajęcia w ramach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, która będzie działać tak długo jak będą funkcjonowały szkoły.

w porozumieniu z Sylwią Malendowską (OPS Suchy Las)
Jarosław Dudkiewicz
zarząd osiedla grzybowego – przewodniczący