Komunikat zarządu osiedla w sprawach ruchu ulicznego

Komunikat zarządu osiedla w sprawach ruchu ulicznego na osiedlu

1/ W wyniku kolejnych rozmów z referatem komunalnym UG, ustalono, że nastąpią kolejne działania służb patrolowych, także w nieoznakowanych pojazdach, celem ukrócenia nagminnego łamania przepisów i niszczenia osiedlowych dróg przez pojazdy dostawcze jeżdżące nieuprawnienie przez nasze osiedle.

2/ W związku z co raz liczniejszymi głosami – zarząd osiedla prosi o składanie na ręce przewodniczącego wniosków i sugestii co do miejsc zainstalowania dodatkowych progów zwalniających. Referat komunalny, dokona wtedy analizy (specjalistyczne badania), by w porozumieniu z mieszkańcami danych ulic, wypracować optymalne rozwiązania doraźne, niezależne od ostatecznego planu zmian w organizacji ruchu na osiedlu.

3/ Zarząd osiedla podjął rozmowy z referatem komunalnym nt. rozwiązania problemu parkujących pojazdów dostawczych na terenie placu grzybowego. Sugerowane jest wprowadzenie nowego oznakowania i znalezienie innych miejsc dla parkowania tego typu pojazdów.

w imieniu zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący