Konsultacje w sprawie zmian w zagospodarowaniu terenu Złotnik – oświadczenie zarządu osiedla

Oświadczenie zarządu osiedla grzybowego

           W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY SUCHY LAS dotyczącymi rejonu Złotnik w obszarze pomiędzy ulicami Łagiewnicką a Złotnicką w bezpośrednim sąsiedztwie naszego osiedla, zarząd osiedla zajął następujące stanowisko.
Nieuniknione zmiany urbanistyczne związane z rozszerzaniem się aglomeracji poznańskiej, mają bezpośredni wpływ na jakość życia także naszych mieszkańców.

Mamy pełną świadomość nieuchronności kolejnych decyzji planistycznych, jednakże jako społeczne przedstawicielstwo naszego osiedla, zwracamy uwagę, że działania te muszą uwzględniać wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju również w zakresie zabudowy kolejnych obszarów o istotnym wzajemnym oddziaływaniu infrastrukturalnym.

Zwracamy uwagę, że bez całościowego rozwiązania problemu ruchu kołowego i rozstrzygnięcia palących tematów nadmiernego ruchu tranzytowego nie tylko poprzez osiedle grzybowe, lokalnie podejmowane tego typu decyzje mogą wywołać negatywne skutki społeczne również na naszym osiedlu. Wszelkie decyzje planistyczne w bezpośrednim jego sąsiedztwie bez równoległego rozwiązania tych już doskwierających kłopotów komunikacyjnych, mogą doprowadzić do kolejnego pogorszenia warunków funkcjonowania mieszkańców osiedla grzybowego a także naszego najbliższego otoczenia.

Wyrażamy tą drogą nadzieję, że wszelkie ewentualne decyzje planistyczne dla tego obszaru zostaną podjęte tylko wtedy kiedy wraz z nimi zostaną przyjęte poprawne rozwiązania komunikacyjne, gwarantujące brak wzrostu natężenia ruchu kołowego w sąsiedzkich obszarach zabudowy osiedlowej rozpatrywanego rejonu.

w imieniu zarządu osiedla grzybowego

Jarosław Dudkiewicz

przewodniczący

28.09.2020