Opinia Wójta dot. propozycji do Zadania Lokalnego na 2021r.