Prace pielęgnacyjne przy nasadzeniach na terenach publicznych

Szanowni mieszkańcy,

Zgodnie z informacją z ZM uprzejmie przekazuję, że w porozumieniu z referatem komunalnym UG, uprasza się mieszkańców aby dokonali docięć pielęgnacyjnych swoich nasadzeń wykonanych przy posesjach na terenach publicznych do końca września br.

Po tym terminie ZGK dokona korekt przerastającej na jezdnie i chodniki zieleni wg. Swojego uznania.

J. Dudkiewicz – przewodniczący zarządu