Projekt zmiany uchwały w spr. zasad i war. ob. i tablic reklam. etc.

Szanowni Państwo,

informuję także o przystąpieniu do przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane tzw. ,,uchwały reklamowej”. Obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1102/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-przygotowania-projektu-zmiany-uchwaly-nr-xlix57118-rady-gminy-suchy-las-z-dnia-18-pazdziernika-2018-r-reklamowej/  .

Z poważaniem

Daria Tomaszewska

 Gminna Pracownia Urbanistyczna

tel. +48 61-8926-509

e-mail: daria.wieczorkowska@suchylas.pl